SOLD - 17.5" Devoucoux Biarritz O # 17S01014121 (Flap 2, Buffalo)